Trang chủ > Dạy học > Một vài lời khuyên khi dạy tiết lý thuyết

Một vài lời khuyên khi dạy tiết lý thuyết

07.11.2009

1. Hãy đặt mình vào vị trí của học sinh. Điều quen thuộc đối với thầy giáo có thể là điều rất mới đối với học sinh.

2. Cố gắng tạo ra các tình huống có vấn đề làm xuất hiện ở học sinh nhu cầu nghiên cứu kiến thức mới.

3. Đừng dạy theo cách truyền đạt kiến thức một chiều. Chọn hệ thống câu hỏi hợp lý  để lôi cuốn học sinh tham gia vào bài học.

4. Đừng bỏ qua, mà hãy khai thác ngay câu trả lời của học sinh. Khuyến khích các câu trả lời tốt.

5. Tăng cường những câu hỏi mà học sịnh phải phán đoán và lựa chọn. Nếu có thể, hướng dẫn học sinh cùng tanh luận và thầy giáo là trọng tài.

6. Nên và giảng vừa luyện. Vận dụng kiến thức là cách tốt nhất để nắm vứng kiến thức.

7. Nên sơ kết ý trước để chuyển sang ý sau. Chú ý cân đối gữa củng cố từng phần và củng cố từng bài. Hãy để dành nhứng điều cần thiết cho bước củng cố cuối bài.

Advertisements
Chuyên mục:Dạy học