Trang chủ > Dạy học > Mười điều khuyên răn đối với thầy giáo

Mười điều khuyên răn đối với thầy giáo

06.11.2009

 

1. Hãy thích thú môn học của mình.

2. Hãy hiểu biết môn học của mình.

3. Hãy biết , bằng phương pháp nào có thể học những gì cần thiết cho bạn. Phương pháp học tập tốt nhất chình là tự mình khám phá lấy.

4. Hãy biết cách hiểu học sinh theo nét mặt của họ. Hãy cố gắng thấy họ mong chờ điều gì ở bạn, hiểu những khó khăn của họ; hãy biết tự mình dặt vào vị trí của họ.

5. Đừng hạn chế ở những “thông tin trơn”. Hãy cố gắng rèn luyện cho học sinh thói quen nhất định, tư chất cần thiết của trí tu và thói quen làm việc có phương pháp.

6. Hãy cố gắng dạy cho họ biết phán đoán.

7. Hãy cố gắng dạy cho họ biết chứng minh.

8. Hãy tìm trong bài toán của bạn những gì có thể có ích khi giải các bài toán khác. Theo tình huống cụ thể đã cho, hãy cố gắng phát hiện phương pháp chung.

9. Chớ tiết lộ điều bí mật ngay từ đầu, hãy để cho học sinh thử phán đoán nó trước khi bạn giảng giải cho họ. Hãy để cho chính học sinh tìm được càng nhiều càng tốt.

10. Hãy sử dụng những chỉ dẫn gợi ý, nhưng không ép buộc theo ý của mình

Advertisements
Chuyên mục:Dạy học