Trang chủ > Bài tập toán cao cấp, Toán cao cấp > Một số phương pháp tìm giới hạn

Một số phương pháp tìm giới hạn

25.10.2009

Khi giải các bài toán tìm giới hạn, điều trước tiên, ta cần xem xét đại lượng cần tìm có thuộc dạng vô định hay không. Nếu không thuộc dạng vô định nào thì không cần biến đổi, chỉ việc áp dụng định lý, tính chất của phép tính giới hạn để tính trực tiếp. Nếu gặp dạng vô định (có thể có giới hạn hay không có giới hạn), ta cần phải biến đổi, “khử” dạng vô định để tìm giới hạn. Phương pháp biến đổi để khử dạng vô định là một “nghệ thuật” tùy từng bài cụ thể mà ta có các cách khác nhau. Tuy nhiên, ở đây, ta có thể kể đến một số phương pháp thường gặp.

Advertisements